Klachtenregeling

Klachten mbt trainingen en workshops voor groepen.

Vanuit Verbinding vindt het belangrijk dat haar klanten tevreden zijn. Er kunnen echter altijd misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Wij staan open voor feedback, omdat wij van mening zijn dat wij hiermee onze service en trainingen optimaal kunnen maken. Dus, indien u ontevreden bent over onze diensten, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

De procedure

Verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen

Er zijn meerdere mogelijkheden om uw ongenoegen over onze trainingen te uiten. Dit kan in de eerste plaats in een goed gesprek. Wij verzoeken u daarom allereerst contact op te nemen met Sabine Meulenbeld voor telefonisch overleg over het probleem en voor het maken van een afspraak. Dit kan door te bellen naar nummer 06-42571712. U kunt ook een mail te sturen naar sabinemeulenbeld@gmail.com.

Formele schriftelijke klacht

Mocht het probleem na een (goed) gesprek niet zijn opgelost, of mocht het probleem zich niet lenen voor een persoonlijk gesprek, dan kunt een formele schriftelijke klacht indienen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@vanuitverbinding.nl.

Wat gebeurt er met uw klacht?

*Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. We zullen ons over de klacht buigen en u…

*…binnen twee weken een ontvangstbevestiging sturen van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld.

*Er wordt eventueel meer informatie ingewonnen bij de desbetreffende betrokkenen die mogelijk (mede)verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de klacht.

*Daarnaast zult u geraadpleegd worden om eventueel verdere toelichting te kunnen bieden.

*Vanuit Vernbinding beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten,

*Neemt een definitief standpunt in

*Informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij/zij tot dit standpunt is gekomen.

*Tevens wordt de klacht geregistreerd in de klachtenadministratie en wordt 12 maanden bewaard.

Wat kunt u doen indien u het niet eens bent met het genomen besluit?

Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan zal de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke derde partij die de klacht beoordeeld en een uitspraak doet. In de regel wordt er binnen acht weken na ontvangst van uw klacht een besluit genomen door de onafhankelijk derde. Indien dit niet mogelijk is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld en word u geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit wordt genomen. De uitspraak van de onafhankelijk derde is bindend voor zowel Vanuit Verbinding als voor uzelf.

Wat registreren wij van uw klacht?

De klachtenfunctionaris houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

*Uw naam, adres en woonplaats,
*Uw klacht, een nadere omschrijving van de klacht, en de indieningsdatum van de klacht,

*de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert,

*de opleiding, cursus of training,
*de gevoerde correspondentie over de klacht,
*de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld), *de datum en wijze van afhandeling van de klacht,
*de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond).

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot 12 maanden na afhandeling door de klachtenfunctionaris en/of de onafhankelijk derde. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven