Verbinding is alles

Het doel van het leven is niet om degene te zijn, die je bedoeld bent te worden, maar om degene te worden, die je bedoeld bent te zijn.

Sabine Meulenbeld is psychosociaal ondernemer. Ze creëert de ruimte die nodig is om spannende thema’s met vertrouwen aan te gaan. Ze hanteert daarbij graag een rijk scala aan methodieken en werkvormen. Ooit kreeg zij als eerste op de basisschool “het praatje”. Vervolgens zag ze het als haar taak de hele klas voor te lichten. Eigenlijk is ze daar nooit meer mee opgehouden.

Zij traint zorg-, welzijns- en onderwijsprofessionals op de thema’s seksualiteit, trauma en afhankelijkheidsrelaties. Als coach en therapeut begeleidt zij mensen in hun tocht naar onafhankelijkheid en voldoening. Hierdoor draagt ze bij aan een wereld waarin elk individu zich met plezier en eigenheid kan ontplooien, ongeacht cultuur, gender, geschiedenis of levensovertuiging.

“Complexe thema’s die een spanningsveld vormen zijn me op het lijf geschreven. Ik ben geboren te midden van tegenstellingen. Op straat leerde ik als kleuter al dat er “iets mis was” met de helft van de culturele genen die ik mee had gekregen. Ik wist toen nog niet de reden. De andere helft was klaarblijkelijk wel goed. Het zorgde er voor dat ik mezelf op splitste. Binnen het gezin ging de tegenstelling door. Ik laveerde tussen een schuin-grappende ouder met als levensmotto “a dirty mind is a joy forever”, en een andere ouder voor wie seksualiteit niet dezelfde onvoorwaardelijk positieve connotatie had. Pas veel later leerde ik hoe ik van mezelf weer een geheel kon maken.

Bewegen tussen grensoverschrijding en grensonderschrijding, daar voel ik me nog steeds het meest comfortabel. Hoe je daarin vanuit een authentieke verbinding vakmanschap en autonomie faciliteert en cultiveert, dat is mijn passie.”

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.

Jane Goodall, directrice Jane Goodall Institute in het Gombe Stream National Park

Sabine is a profoundly curious, intelligent, and savvy advocate for sexuality. She is an amazing resource for women who desire to have a safe, kind, and insightful ear to hear their experiences.
Saida Désilets, PhD
Author of the Emergence of the Sensual Woman
Sabine weet op geheel authentieke wijze nieuwe, originele paden te banen. Dat doet zij door onverwachte, zeer ter zake doende vragen te stellen of opmerkingen te maken, door niet bang te zijn voor het onverwachte, door zich kwetsbaar op te stellen en samen onderzoekend te zijn, door te durven verwoorden wat haar intuïtie haar ingeeft, door niet bang te zijn voor de grote thema’s: intimiteit, seksualiteit, hechting, rouw, enz.
Sander Reinalda
PTSTA/C

SUCCES IS TEVREDEN ZIJN MET WIE JE BENT, TEVREDEN ZIJN MET WAT JE DOET EN TEVREDEN ZIJN MET HOE JE HET DOET.

Schuiven naar boven