Taboe’s, stereotypen en misinformatie staan
betekenisvol contact en groei in de weg.

Want als iets spannend is, houden we het liefst afstand of sluiten we ons af.

verruim
je blik

Ontdek hoe je weer aan het roer staat van je eigen leven.

Wie leert te blijven, blijft in verbinding. Kom binnen.

Het doel van het leven is niet om degene te zijn, die je bedoeld bent te worden, maar om degene te worden, die je bedoeld bent te zijn.

Wat ik vooral belangrijk vind: dat iedereen een plek heeft waar hij/zij/hen zich welkom voelt, met alles wat er is. Want waar welkom is, kan verbinding ontstaan.  In jezelf en met anderen. En verbinding is het begin van alle plezier. Als psychosociaal ondernemer draag ik graag bij aan het creëren van de ruimte die nodig is om juist ook bij de spannende thema’s in verbinding te kunnen blijven.

Ik train (jeugd)zorg-, welzijns- en onderwijsprofessionals op de thema’s seksualiteit, trauma en afhankelijkheidsrelaties. Als coach en therapeut begeleid ik mensen in hun tocht naar onafhankelijkheid en voldoening. Ik wil me in zetten voor een wereld waarin elk individu zich met plezier en eigenheid kan ontplooien, ongeacht cultuur, gender, geschiedenis of levensovertuiging.

Complexe thema’s die een spanningsveld vormen zijn me op het lijf geschreven. Ik ben geboren te midden van tegenstellingen. Op straat leerde ik als kleuter al dat er “iets mis was” met de helft van de genen die ik mee had gekregen. De andere helft was klaarblijkelijk wel goed. Het zorgde er voor dat ik mezelf op splitste. Binnen het gezin ging de tegenstelling door. Ik laveerde tussen twee uitersten en koos de kant die me de meeste overlevingskansen bood. Pas veel later leerde ik hoe ik van mezelf weer een geheel kan maken.

Bewegen tussen grensoverschrijding en grensonderschrijding, in die dynamiek voel ik me nog steeds het meest comfortabel. Hoe je daarin vanuit een authentieke verbinding, vakmanschap en autonomie faciliteert en cultiveert, dat is mijn passie.”

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.

Jane Goodall, directrice Jane Goodall Institute in het Gombe Stream National Park

Sabine is a profoundly curious, intelligent, and savvy advocate for sexuality. She is an amazing resource for women who desire to have a safe, kind, and insightful ear to hear their experiences.
Saida Désilets, PhD
Author of the Emergence of the Sensual Woman
Sabine weet op geheel authentieke wijze nieuwe, originele paden te banen. Dat doet zij door onverwachte, zeer ter zake doende vragen te stellen of opmerkingen te maken, door niet bang te zijn voor het onverwachte, door zich kwetsbaar op te stellen en samen onderzoekend te zijn, door te durven verwoorden wat haar intuïtie haar ingeeft, door niet bang te zijn voor de grote thema’s: intimiteit, seksualiteit, hechting, rouw, enz.
Sander Reinalda
PTSTA/C

SUCCES IS TEVREDEN ZIJN MET WIE JE BENT, TEVREDEN ZIJN MET WAT JE DOET EN TEVREDEN ZIJN MET HOE JE HET DOET.

 

  • Seksuele soevereiniteit
  • Traumasensitief onderwijs
  • Positieve seksualiteit
Schuiven naar boven