terugblik

workshop felt sense

Niet iedereen die geconfronteerd wordt met ernstige langdurige trauma’s ontwikkelt een complexe PTSS. Zo speelt ook de manier waarop je in jouw jeugd een band hebt opgebouwd met jouw ouders een rol. Wanneer dit op een veilige en stabiele manier is gebeurd, verkleint dit de kans op het ontwikkelen van een complex trauma.

Bij (complexe) PTSS heb je vaak moeite met het omgaan met emoties en problemen bij het opbouwen en onderhouden van relaties. Herinneringen aan een schokkende gebeurtenis blijven zich opdringen, bijvoorbeeld door angstwekkende herinneringsbeelden en nachtmerries. (Complexe) PTSS kan ervoor zorgen dat je last hebt van slaapproblemen, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, voortdurende waakzaamheid en schrikreacties. De psychische problemen gaan vaak gepaard met lichamelijk klachten die verband houden met stress.

Dimence is er voor (jong)volwassenen, ouderen, naasten en verwijzers. Voor jongeren met een ontwikkelingsstoornis vanaf 15 jaar bieden we ook hulp op weg naar zelfstandig wonen.

In een middag is een groep medewerkers getraind in een stress reductietechniek die is gebaseerd op felt sense, EMDR en Hypnotherapie.

impressie

Schuiven naar boven