coaching en therapie

trauma

verwerking & trauma

jeugd- en gezinsgebeurtenissen

Geef de gevolgen van wat er in je jeugd is gebeurd een plek waar het niets steeds in de weg ligt.

seksueel misbruik

Vind de weg naar je oorspronkelijke seksualiteit weer terug

verwerking & trauma

Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring*. Sabine Meulenbeld heeft ruime ervaring in het begeleiden van mannen en vrouwen in hun verwerking van onveilige situaties ongeacht cultuur, religie of gender. Ook een ongeval, een inbraak of getuige zijn van een onveilige situatie kan in de hersenen trauma veroorzaken. Trauma maakt van je lichaam een kraakpand. Her-over je huis en renoveer je fundamenten. Een gezond mens functioneert als geïntegreerd geheel. We zijn allen met deze verbinding geboren, we kunnen er ook weer naar terug.

jeugd- en gezinsgebeurtenissen

Niet iedereen heeft het fijn gehad thuis, op school, of ergens anders waar je recht had op zorg en bescherming maar die niet gekregen hebt. 45% van de Nederlanders is met huiselijk geweld in aanraking geweest.** Slechts een derde is bij de politie bekend*. Vaak denken slachtoffers dat zij op een of andere manier schuld hadden aan de situatie. Deze denkfout heeft grote gevolgen voor de manier waarop iemand in staat is zijn of haar leven vorm te geven.

Iedereen heeft het recht om te leven in vrijheid. Je hoeft je niet continue te verantwoorden of op je hoede te zijn.

seksueel misbruik

Seksueel misbruik is een vorm van seksueel geweld waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- of machtsverschil. Dit is een grensoverschrijdende ervaring die altijd op een diepe laag verwarring met zich mee brengt. Vaak zo ingrijpend, dat de tocht terug naar de oorspronkelijke seksualiteit dusdanig ingewikkeld is dat er genoegen wordt met minder. Eén op de zes jongens en één op de vier meisjes wordt voor hun achttiende levensjaar seksueel misbruikt.**

Het is niet ongebruikelijk dat slachtoffers zelf plegers worden. Het is een bekende copingsvorm. Ook dan ben je welkom.

Iedereen heeft recht op een seksualiteit waarbij verbinding en plezier er gewoon bij horen. Niemand heeft het recht zich dat toe te eigenen.

Bronnen:

*https://www.blijfgroep.nl/kennis-delen/feiten-en-cijfers

**https://www.projectspeaknow.nl/cijfersenfeiten/

Schuiven naar boven