groepsbegeleiding lotgenoten slachtoffers binnenlandse mensenhandel

TRAIN DE TRAINER

Duurzaam effectieve hulpverlening heeft idealiter beleid en interventies zich op micro-, meso- en macroniveau. Wat nog mist is vervolgens een passend aanbod op microniveau waardoor de hulpverleningsefficiëntie nu niet optimaal is. Dit bericht gaat over mogelijkheden om daaraan invulling te geven vanuit lotgenotencontact.

Wet en regelgeving en mogelijkheden rond opvang, huisvesting, inkomsten en schuldenproblematiek vormen de randvoorwaardes die ruimte kunnen geven aan inzicht in gezondere levenskeuzes. Die ruimte, en het aanbod in die ruimte gericht op een positieve levensloop, daar gaat het om. Je vroeg aan me om, vanuit mijn expertise in het begeleiden van groepen slachtoffers seksuele uitbuiting en het ontwikkelen van trainingen, kort op papier te zetten welke onderwerpen dan aan bod zouden moeten komen en hoe veel uur dat zou vergen. Hieronder geef ik een inschatting en overzicht van ontwikkelingsthema’s. Wat mij betreft moet het aansluiten bij het kennisniveau van de hulpverleners en de behoefte van de doelgroep. Wat verder van belang is, is de ruimte die hulpverleners hebben om zich deze thema’s eigen te kunnen maken en zich hierin te mogen bekwamen.

Inhoudelijk

 • Effectief ontschuldigen
 • Drama-driehoek
 • Dynamiek van ik-jij vs. ik-het
 • Rol van kernspelers: Pooier-klant-familie-vrienden binnen het wereldje- vrienden buiten het wereldje
 • Drie stappen in de cyclus van geweld
 • Parentificatie en de herhaling van het verleden in het hier en nu
 • Loyaliteit
 • Positieve seksualiteit, wat is het en waarom is het belangrijk?
 • Seksueel plezier/seksuele autonomie
 • Familieverstrikkingen ontwarren
 • Bewustzijn op Vulling vs Vervulling
 • Principe van voorgevormd verlangen
 • Grenzen, wat is van mij en wat niet?
 • Zelfhelend vermogen
 • Intergenerationeel trauma
 • Lichaamsbeleving

Inschatting inzet

Al naar gelang de reeds beschikbare kennis (deze onderwerpen laten we dan achterwege) kunnen we in twee dagdelen zeker de helft van bovenstaande onderwerpen behandelen. Hoe ik het nu veelal doe in teams -en wat goed werkt-zijn intervisie terugkom middagdagen organiseren waarbij steeds een (nieuw) onderwerp verdiept kan worden en de actuele casuïstiek een behandeld wordt. Zowel de training als de intervisie kan eventueel ook digitaal verzorgd worden. In dat geval zouden we er ook nog voor kunnen kiezen een stukje e-learning toe te passen. De ervaring leert dat een stabiele pool van 4 getrainde en beschikbare mensen voldoende continuïteit biedt om de groep door het jaar heen te laten draaien. Daarvoor zou je dus ongeveer 8 mensen in de training willen hebben die als ambassadeur op kunnen treden en ingebed zijn in expertise teams.

Zowel de training als de intervisie kan vanuit het IKB/POP gefinancierd worden. Indien gewenst kan de training SKJ/registerplein geregisseerd worden ter accreditatie.

Uitgangs punten voor het draaien van een Lotgenotengroep:

 1. afhankelijkheidsspiraal kan alleen doorbroken worden met een passend aanbod (andere keuzes maken gebaseerd op onafhankelijkheid) 
 2. slachtoffers seksuele uitbuiting hebben vaak nood aan, baat bij en behoefte aan de dynamiek van peer herkenning en erkenning
 3. groepswerk is een belangrijke peiler om continuïteit in de hulpverlening te borgen bij deze specifieke doelgroep
 4. aanmeldingen voor groepswerk voor slachtoffers seksuele uitbuiting komen alleen binnen als er ook daadwerkelijk een specialistisch aanbod is.
 5. als de fundamenten gelegd zijn en er een stabiele trainerspool is, vergt het relatief weinig vervolginvestering het aanbod duurzaam te waarborgen

Inhoud Train de trainer lotgenotengroep (slachtoffers seksuele uitbuiting) 

Tools voor trainers die met slachtoffers seksuele uitbuiting werken:

Basiskennis voor het werken met slachtoffers seksuele uitbuiting

 • Secundaire traumatisering bij hulpverleners
 • Onbevooroordeeldheid ontmaskerd
 • Trauma sensitief werken
 • Cultuursensitief werken
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Met jezelf werken als instrument
 • Acute veiligheid voor hulpverlener en cliënt
 • Overlevingsstrategieën re-victimisatie
 • Coping mechanismen PTSS
 • De onzichtbare ketens van afhankelijkheidsrelaties
 • Inzet digitale middelen
 • Levenswielmethodiek

Basiskennis voor het werken in groepsverband met slachtoffers seksuele uitbuiting

Structuur

Groepssamenstelling en invloed op verloop

Effectieve Programmaopbouw

Gepaste interventiekeuze

Afgebakend en verwelkomend contracteren

Veiligheid en vertrouwen/microcultuur

Verloop per bijeenkomst

Enkele bronnen:

E-learning: Hulp en Zorg aan Sekswerkers

E-learning: Signalering seksuele uitbuiting

Vrouwenmantel, Dieuwke Talma

Als hij maar gelukkig is, Robin Norwood

Schuiven naar boven