creëer een veilige sfeer bij een complexe groep [binnen 5 minuten]

TRAIN DE TRAINER

Als trainer heb je vaak weinig tijd om een veilige sfeer neer te zetten. Als het gaat om lastige onderwerpen, waarop een lading of zelfs een taboe rust, geeft dit nog eens een extra uitdaging. Seksualiteit is bij uitstek een thema dat veel op roept. Zowel bij de einddoelgroep, als de trainer!

Zonder een veilige sfeer zullen de meest noodzakelijke lessen, op geen enkele manier het brein bereiken. Sterker nog, je zou zelfs meer schade aan kunnen richten dan goed te doen.

Hoe zorg je dat je dat er geen weerstand ontstaat? Hoe zorg je dat de weerstand die er is verdwijnt? Hoe ga je om met weerstand al hij er wel is? Hoe zorg je voor je eigen veiligheid? En hoe zorg je dat het lampje “AAN” bij alle deelnemers in no time gaat branden, zodat iedereen uiteindelijk goed gevoed naar huis gaat.

De training bestaat uit 1 dagdeel.

Schuiven naar boven