bijscholing seksuele vorming

specialisatie traject seksualiteit

Fit Life

Werk je in het onderwijs met jongeren met gedragsproblemen en heb je 1-op-1 gesprekken? Herken je seksualiteit als domein waar nog veel winst behaalt kan worden? Wil je je meer specialiseren in de benadering van positieve seksualiteit en neemt jouw werkgever ontwikkeling en professionalisering serieus? Het specialisatietraject seksualiteit is gericht op professionals werkzaam binnen het VSO/PRO/VMBO, die ruim handelingsrepertoire willen hanteren wanneer zij hun pupillen ondersteunen in een positieve seksuele ontwikkeling.

Na de training ben je in staat om met een brede blik precies datgene te zeggen en te doen om een klimaat te scheppen waarin respect, plezier en de juiste informatie centraal staan. De kennis die je hier op doet, blijft de rest van je loopbaan relevant.

de training

wat kun je verwachten?

Als je een leerling begeleider bent in het VSO of PRO, zul je herkennen dat je leerlingen populatie heel divers is. Maar 1 ding hebben hebben je leerlingen gemeen: ze zitten volop in hun seksuele ontwikkeling. Dit gaat niet altijd vanzelfsprekend goed. Bij een gezonde seksuele ontwikkeling past geen seksuele grensoverschrijding. Niet als slachtoffer, maar ook niet als pleger! Leerlingen met een specifieke begeleidingsbehoefte  zijn gebaad bij de aanwezigheid van specialistische kennis of de aanwezigheid van meer begeleiding. Wil je recht doen aan je doelgroep zul je maatgericht moeten aanbieden, ook als het gaat om een positieve seksuele ontwikkeling. Doe een training die je nergens anders vindt.

Kennis over

 • positieve seksualiteit
 • hechting
 • de rol van plezier
 • loverboys / uitbuiting
 • afhankelijkheidsrelaties
 • risicojongeren
 • 10 liefdes en seks mythes ontkracht
 • trauma en het brein
 • contextuele gespreksvoering
 • gezonde seksuele ontwikkeling
 • ombuigen verstoorde seksuele ontwikkeling
 • seksueel misbruik

Impact

 • een training die recht doet aan je ambacht als onderwijsprofessional
 • handelingszekerheid bij spannende gesprekken
 • effectieve toepassing van een op een tools
 • bevordering van seksuele autonomie
 • bescherming tegen seksuele grensoverschrijding
 • juiste duiding van gedrag
 • inspireer je collega’s!
 • creëer een veilig schoolklimaat

onderdelen

 • 10 dagdelen
 • 3 maanden
 • elke les een interventie om gelijk toe te passen in de praktijk
 • theoretische onderbouwing
 • supervisie op actuele casuïstiek
 • ervaringsgericht leren
 • dakpanstructuur
 • maatjes constructie
 • duurzaam netwerk aan thematisch geschoolde professionals
 • biedt toegang tot het vervolgprogramma

Maatwerk

Binnen de training is er ruimte voor maatwerk. Niet alleen tijdens casuïstiek en supervisie momenten, ook daar buiten. 

Als deelnemer breng je na elke les een nieuwe interventie in de praktijk. Je scherpt je instrument aan door in de volgende les te reflecteren.

Het traject wordt afgesloten met een eindtoets.

Oud cursist Renske aan het woord over wat de opleiding haar opleverde: 

Oud cursist Renske aan het woord over het verrassende effect op jongens uit de klas.

Oud cursist Renske aan het woord over hoe zij uitbuiting (loverboys) kon voorkomen.

Investering €2290,- (ex BTW) mits gereserveerd vóór 31 oktober 2022

Let op! Vanaf 1 november €2390,- (ex BTW)

Deze bijscholing kan bekostigd worden vanuit het IKB (Individueel Keuze Budget) dat gereserveerd is voor elke werknemer vanuit de CAO. Heeft uw school het vignet De Gezonde School? Dan kan de training volledig hieruit bekostigd worden. Elke school kan aanspraak maken op de €5000 om gezonde relatie en seksualiteit binnen de school te bevorderen. Kan uw school dienst doen als gastlocatie of wilt u meerdere docenten scholen? Vraag dan een gesprek aan.

positieve impact

vergroot handelingszekerheid
win aan slagkracht
bevorder seksuele autonomie
signaleer bedreigde seksuele ontwikkeling
ombuigen van bedreigde seksuele ontwikkeling

Hieronder staan de data en locaties van de komende trainingsdagen. Let op ! Open deze op je desktop om deze te kunnen bekijken.

planning

data en tijden 2023

per regio

plaats/maand
2022
jan
feb
mrt
apr
jun
jul
Breda
vrijdagen
14:00 - 17:00
vrijdagen
14:00 - 17:00
vrijdagen
14:00 - 17:00
Tilburg
vrijdagen
14:00 - 17:00
vrijdagen
14:00 - 17:00
vrijdagen
14:00 - 17:00
Rosmalen
vrijdagen
14:00 - 17:00
vrijdagen
14:00 - 17:00
vrijdagen
14:00 - 17:00
utrecht
woens-/vrijdag
13:30 - 17:00
woens-/vrijdag
13:30 - 17:00
woens-/vrijdag
13:30 - 17:00
utrecht
maandagen
10:00 - 13:00
maandagen
10:00 - 13:00
maandagen
10:00 - 13:00
Flevoland
dagen binnenkort beschikbaar
Schuiven naar boven