ADHD/ADD en seksualiteit​

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Seksualiteit is een onderwerp dat nog lang niet structureel in iedere spreekkamer aan bod komt. Terwijl het natuurlijk een onderdeel is van de wereld van je cliënt, het kind van je cliënt of leerling. Als er sprake is van aandachttrekkende, voorliggende problematiek zoals bij ADHD/ADD, daalt dit onderwerp nog eens extra op de agenda. Hierdoor loopt de jongere een verhoogd risico op grensoverschrijding. Kennis van de juiste kaders bevordert effectieve gespreksvoering en een juiste prioritering.

  • Hoe zorg je er als professional voor dat je seksualiteit duurzaam bespreekbaar maakt?
  • Waar moet je rekening mee houden bij de combinatie van gedragsproblematiek voortkomend uit ADHD/ADD en een gezonde seksuele ontwikkeling?
  • Welke kaders en tools helpen om dit op een positieve manier te doen?

Linda de Vos (specialist ADHD/ADD) en Sabine Meulenbeld (specialist seksuele soevereiniteit) verzorgen een dag waarbij zij heldere kaders aanreiken om grensoverschrijding voor te zijn en er autonomie ondersteunend mee omgaan als het probleem zich voor doet.

trainingsopbrengst: toepassing en kennis van

– Bevordering en behoud van een waardige seksuele ontwikkeling bij ADHD/ADD problematiek
– Gezonde, veilige en gefaseerde seksuele ontwikkeling
– Vormen van grensoverschrijdend gedrag
– Positieve en juiste aanpak in begeleiding
– Preventieve kaders die houvast bieden
– Beschermende maatregelen
– Specifieke complicerende dynamieken bij ADHD/ADD
– Kaders hanteren voor als het te ver is gegaan
– Signalering verschil: wat is gezond /wat gevaarlijk
– Signalering verschil: wat is faseproblematiek /wat is ADHD gerelateerd.
– Hoe je de cliënt ondersteunt in het ontwikkelen van een eigen kompas
– Hoe versterk je als professional de eigenwaarde van jouw cliënt
– Seksuele soevereiniteit
– Invloed van eigen denkbeelden over seksualiteit op interactie met cliënt

Tijd: 2 dagedelen

Voor wie: HBO+  (jeugd)hulpverleners, coaches, pedagogen, agogen en psychosociaal therapeuten die direct of indirect te maken hebben met adolescenten en jongeren met ADHD.

SKJ accreditatie mogelijk

Investering: €275,- ex BTW.

Schuiven naar boven