Hulpverleners zoals huisartsen, POH-ers en therapeuten die structureel of incidenteel volwassenen begeleiden, komen vaak in aanraking met vragen over seksualiteit vanuit een brede doelgroep en problematiek. Echter worden deze vragen niet altijd herkent. Daardoor blijven ze onder water. Daarnaast maken vragen naar seksualiteit helaas nog geen standaard deel uit van de meeste intakes terwijl veel problemen wel invloed hebben op dit leefgebied. 

Uit onderzoek weten we dat veel aspecten van seksualiteit vaak onderbelicht of zelfs onbesproken blijven, als de hulpverver er niet zelf over begint. De manier waarop dat gebeurd is bepalend voor hoe succesvol professionals zijn om de vraag werkelijk boven tafel te krijgen. Taboes worden pas doorbroken als er voldoende bedding is voor kwetsbaarheid.

De sleutel van bespreekbaarheid is een combinatie van deskundigheid, inlevingsvermogen en onbevangen moed. In de training krijgt de hulpverlener van binnen uit zicht op wat er voor nodig is het probleem te mogen benoemen. Daarnaast worden er concrete handvatten en technieken gegeven om het gesprek zo effectief mogelijk vorm te geven. Dezelfde onbevangenheid en moed die nodig is voor een positieve ontwikkeling van seksualiteit, is ook nodig op het moment dat er een probleem is.

Schuiven naar boven