Vulva of vagina. Who cares, toch?

Tijdens de eerste vergadering van de SWN (Stichting Seksueel Welzijn Nederland), kwam het gesprek op het benoemen van het vrouwelijke geslachtsdeel binnen de hulpverlening. Ellen Laan, die op 20 april jl. het hoogleraarschap in de seksuologie met haar oratie bezegelde, stelde me op enig moment de vraag “Maar bedoel je dan de vagina of de […]

Schuiven naar boven