Prestatiecodes

Zorgverzekeraars
Vanaf 1 januari 2019 hebben een aantal zorgverzekeraars andere regels. Ook zijn sommige behandelvormen uitgesloten. Deze nieuwe eisen en richtlijnen gelden voor alle erkende beroepsorganisaties en therapeuten. Een belangrijke voorwaarde voor vergoeding van de behandelingen is het juiste gebruik van de prestatiecodes en het hebben van AGB codes.
Vanuit Verbinding voldoet aan de eisen.

Prestatiecodes
Dit zijn de codes waaronder ik werk.

Psychosociale therapie 24504

Hypnotherapie 24501

Integratieve psychotherapie 24511 (Voor clienten verzekerd bij Achmea-Zilveren Kruis is het prestatiecode 24501)

Relatietherapie 24504 (Uitsluitend cliënten aangesloten bij CZ)

Lichaamsgerichte therapie: 24513

Betekenis per code
Hieronder tref je de betekenis per code aan.

24504 Behandeling overige psychosociale therapie
Dit is een verzamelnaam voor behandelvormen die of een combinatie zijn van meerdere technieken of psychosociale behandelvormen. Dit kan betekenen dat de therapeut eclectisch werkt of dat de therapeut een eigen methode inzet bij de psychosociale behandeling van de cliënt.

Hypnotherapie 24501 Met behulp van hypnotherapie leer je contact te leggen met de eigen hulpbronnen waardoor je meer inzicht in het eigen functioneren krijgt. In hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van psychoanalytische theorieën en cognitieve leertheorieën. Door met trance te werken ontstaan er therapeutisch meer mogelijkheden en wint een techniek aan doeltreffendheid. Trance kan het best vergeleken worden met het moment vlak na ontwaken als alles nog open ligt. 

24511/24501 Behandeling psychotherapie
Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of draaglijker te maken.

Relatietherapie 24504 Nergens kun je jezelf zo makkelijk kwijt raken al binnen een relatie. De coaching richt zich in de eerste plaats op de verbinding met jezelf, daarna op de verbinding tussen jou en de ander. We werken aan de hand van gemeenschappelijke en/of individuele oefeningen en werkvormen, gesprekken, visualisaties, opstellingen, etc. Door dichter bij jezelf te staan, kom je dichter bij de ander.

24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde
De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatiecode.

24513 Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Schuiven naar boven