Methoden

 

Hoe kun je bepaalde ingesleten gedragspatronen het beste herkennen, begrijpen en veranderen? Maatwerk zou altijd voorliggend moeten zijn op het toepassen van methodieken. De werkvormen die Sabine Meulenbeld toe past kunnen bestaan uit lichaamsgerichte oefeningen -om meer gewaar zijn op een bepaald thema te ontwikkelen-, constellaties -om dieperliggende dynamieken inzichtelijk te maken- of meer cognitieve oefeningen -verbonden aan een theoretisch kader-. Meulenbeld is specifiek opgeleid in de de onderstaande methoden. 

NLP
Welke onbewuste strategieën motiveren ons, stimuleren onze creativiteit en laten ons in mogelijkheden denken en welke remmen ons of houden ons tegen?

Om effectiever te communiceren en om gedrag te kunnen veranderen moeten we eerst weten hoe communicatie werkt. NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen?

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie, vormen we dagelijks vanuit terugkerende gedachtepatronen ons gedrag. Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. We filteren alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag, of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust of vanuit onze terugkerende patronen.

Door middel van NLP word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken. Je patronen sturen jou niet meer; jij bepaalt zelf je patronen

 

TA
Transactionele analyse of TA is een persoonlijkheidstheorie, een communicatiemodel en een psychotherapeutische behandelmethode. TA geeft mensen inzicht in hun gedrag door het aanbieden van concepten en methoden om de interacties tussen mensen onderling, de transacties, en hun eigen interne toestand te analyseren en mensen te helpen veranderen en groeien. TA heeft haar weg gevonden in onderwijs, counseling en coaching, organisatieadvies- werk en psychotherapie en psychologie. TA is oorspronkelijk ontwikkeld door Eric Berne MD, Ph.D. in de jaren ’50 en ’60 van de twintigste eeuw.

TA gaat ervan uit dat ieder mens ‘onder’ het uiterlijke gedrag van waarde is (Ik ben OK, jij bent OK). TA gaat ook er ook van uit dat datgene wat we vroeger hebben meegemaakt nu nog steeds meespeelt, hoewel vaak onbewust, in de omgang met onszelf en anderen, zowel in privé als in werksituaties. In haar modellen en theorie integreert TA humanistische psychologie met psychoanalyse, cognitieve gedragstherapie en groepsdynamica. Advies, coaching en behandelmethoden met TA zijn erop gericht om mensen te helpen hun vroegere vaak onbewuste gedragsbesluiten te leren zien en te analyseren. TA-modellen helpen mensen hun eigen gedrag als gevolg van de onbewust vanbinnen vroeger genomen besluiten, de levensscripts, te analyseren en indien gewenst te veranderen.

FELT SENSE

Felt Sense is een snelle en eenvoudige methode om hoge spanning of angst, stapsgewijs los te koppelen van de situatie of eerdere ervaring. Doordat het lichaam de toegang is tot ontkoppeling en niet woorden, hoeft de client niet uitgebreid over de beangstigende of pijnlijke situatie te vertellen of daar helemaal in te duiken. De methode is speciaal geschikt voor situaties waarbij onmacht een grote rol speelde/speelt. Felt sense gebruikt werkzame elementen uit EMDR (traumatherapie) en sensory awareness (authentiek contact) en NLP (herprogrammering).

Systemisch werken
Door kennis van psychotherapieën en andere therapeutische vormen te combineren, ontstond er een unieke en fascinerend oplossingsgerichte benadering: de Familieopstelling. Een opstelling is een methode waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien. 

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. We noemen dit dan een organisatieopstelling.

Therapeuten of coaches die systemisch werken maken door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst, klacht of patroon  de niet direct zichtbare relaties tussen mensen en elementen zodat eventuele knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen zijn.

Er komen verstrikkingen aan het licht (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer. Onder begeleiding kunnen representanten beweging in de stagnatie brengen.

Therapie hond
Op dit moment niet beschikbaar. Klik hier voor informatie.
Hypnotherapie
Voor mensen die nog weinig weten van hypnose als methode om klachten te verlichten is de Documentaire Hypnose op Recept [klik hier] een goede kijktip. Hypnose is een snelle en effectieve manier om ideeën en emoties die voor het bewustzijn zijn verborgen, toegankelijk te maken.

Door met trance te werken ontstaan er therapeutisch meer mogelijkheden en wint een techniek aan doeltreffendheid. Trance kan het best vergeleken worden met het moment vlak na ontwaken als alles nog open ligt. Je leert contact te leggen met de eigen hulpbronnen waardoor je meer inzicht in het eigen functioneren krijgt.

In hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van psychoanalytische theorieën en cognitieve leertheorieën. De mens kan altijd een nieuwe weg in slaan en draagt de mogelijkheden daartoe reeds in zich. Het is alleen de kunst de weg te vinden in de jungle van het onbewuste. Ik zeg dan ook vaak dat ik mijn rol vooral zie als gids en reisleider.

Schuiven naar boven