Nascholing Seksuele Gezondheid POH-GGZ (jeugd)

De belangrijkste beschermende factor tegen seksuele grensoverschrijding is het bevorderen van seksuele autonomie. Nu is preventie nog te vaak een kwestie van rampenbestrijding.

jeugd en seksualiteit

 • sexting (seksualiteit en social media)
 • uitbuiting
 • afhankelijkheidsprobelmatiek
 • huiselijk geweld en relationeel geweld
 • verwaarlozing
 • gender gerelateerde problematiek
 • cultureel spagaat
 • pijn bij penetratie
 • gebrekkige anatomische kennis
 • seksuele mythes
 • revictimisatie
 • misbruik
 • trauma

Als praktijkondersteuner die werkt met jeugd ken je de diversiteit aan vragen en problemen die op je pad komen.

De seksuele vorming van jongeren is een belangrijke ontwikkelingstaak. De jongeren die jij ziet in je spreekkamer kampen vaak met seksuele gedragsproblemen en afhankelijkheidsproblematiek. 

Gesprekken met deze doelgroep vraagt vaak om een specifieke aanpak. Maar soms ontbreekt een passend aanbod of zijn de wachtlijsten lang.

De belangrijkste beschermende factor tegen seksuele grensoverschrijding is het bevorderen van seksuele autonomie. Nu is preventie nog te vaak een kwestie van rampenbestrijding. “Gedurende de levensloop is het belangrijk dat opvoeders en professionals (docenten, zorgverleners) aandacht geven aan deze thema’s, en dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk in een veilige omgeving opgroeien [bron].”

Hoewel seksualiteit door de POH wel vanuit het biopsychosociale model wordt benaderd, is de richtlijn nog erg gericht op dysfuncties en minder op afhankelijkeheidsproblematiek en bewustwording.  Het specialisatietraject geeft handvaten om de juiste interventies te bieden ter ondersteuning of overbrugging. De training sluit aan bij de werkzaamheden van een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ: kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk.

“Zo heeft 11% van de jonge vrouwen onder de 25 jaar zeer regelmatig of altijd pijn bij de gemeenschap, en slechts een minderheid van 43% vrijt altijd pijnloos. Pijn is voor vrouwen dus vaak geen reden om te stoppen met gemeenschap”[bron].

Als individu of als team heb je een aantal mogelijkheden:

– Doe het specialisatietraject seksualiteit

– Sluit periodiek aan bij supervisie bijeenkomsten.

– Doe de instaptraining: maak seksualiteit lekker bespreekbaar.

Opbrengst van de training:

Zelfstandig interventies uitvoeren tijdens spreekuren met jongeren en jongvolwassenen, gericht op het versterken van positieve seksuele gezondheid en het daarin kunnen inzetten van de juiste professionele nabijheid.

Voor wie

POH-GGZ (jeugd)

Koppeling praktijk

Tijdens de training leer je steeds vanuit een praktijkopdracht. Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat onderwijs en supervisie afgestemd zijn op die opdracht, zie je direct de samenhang tussen theorie en praktijk.