vrouw doorzichtig 1

nascholing POH-GGZ module seksualiteit

nascholing POH-GGZ module seksualiteit

Fit Life

Ben je POH GGZ  (jeugd) en denk je er over om je meer te specialiseren in seksualiteit? Accreditatiepunten bij het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ in aanvraag.

De seksuele vorming van jongeren is een belangrijke ontwikkelingstaak. De jongeren die jij ziet in je spreekkamer kampen vaak met seksuele gedragsproblemen en afhankelijkheidsproblematiek. Gesprekken met deze doelgroep vraagt om een specifieke aanpak. Je wilt passend doorverwijzen. Maar soms ontbreekt een passend aanbod of zijn de wachtlijsten lang. Welke tools zet je in tijdens zo’n overbruggingsperiode?

Wil je jonge patiënten individueel ondersteunen in een positieve seksuele ontwikkeling? Wil je je handelingsrepertoire vergroten met direct toepasbare oefeningen die het verschil maken?  Na de training ben je in staat om zelfstandig oefeningen in te zetten tijdens spreekuren met jongeren en jongvolwassenen, gericht op het versterken van positieve seksuele gezondheid en het daarbij kunnen inzetten van de juiste professionele nabijheid.

de training

wat kun je verwachten?

Als je een patiënten tussen de 11 en de 23 jaar begeleidt als POH-GGZ (jeugd) weet je dat nare ervaringen in seksualiteit en relaties in veel levens een belangrijke rol spelen. Als we als mens aan het begin staan van onze seksuele carrière, zijn we extra kwetsbaar. Bij een gezonde seksuele ontwikkeling past geen seksuele grensoverschrijding. Niet als slachtoffer, maar ook niet als pleger!

Nu bestaat de zorg nog vaak uit het voorkomen van rampen in de vorm van voorlichten over mogelijke gevaren. Dit is niet de meest efficiënte manier om seksuele autonomie te vergroten. Dit terwijl we weten dat het bevorderen van seksuele autonomie, beschermt tegen seksuele grensoverschrijding. In deze nascholing leer je hoe je je patiënt kunt ondersteunen met principes uit de positieve seksualiteit. 

Hoewel seksualiteit door de POH wel vanuit het biopsychosociale model wordt benaderd, is de richtlijn nog erg gericht op dysfuncties en minder op afhankelijkeheidsproblematiek en bewustwording. Het specialisatietraject biedt de POH GGZ (jeugd) een ruim handelingsrepetoir ter ondersteuning of overbrugging. De training sluit aan bij de werkzaamheden van kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk.

Kennis over

 • positieve seksualiteit
 • hechting
 • de rol van plezier
 • loverboys / uitbuiting
 • afhankelijkheidsrelaties
 • netwerk bronnenkaart
 • risicojongeren
 • 10 liefdes en seks mythes ontkracht
 • trauma en het brein
 • contextuele gespreksvoering
 • gezonde seksuele ontwikkeling
 • ombuigen verstoorde seksuele ontwikkeling
 • (online) seksueel misbruik

Impact

 • een training die recht doet aan je ambacht als POH-GZZ
 • handelingszekerheid bij spannende gesprekken
 • effectieve toepassing van een op een tools
 • bevordering van seksuele autonomie
 • bescherming tegen seksuele grensoverschrijding
 • juiste duiding van gedrag
 • inspireer je collega’s!
 • creëer een veilig gespreksklimaat

onderdelen

 • 5 dagdelen
 • traject van 1,5 maand
 • elke bijeenkomst een interventie om gelijk toe te passen in de praktijk
 • theoretische onderbouwing
 • supervisie op actuele casuïstiek
 • ervaringsgericht leren
 • dakpanstructuur
 • maatjes constructie
 • biedt toegang tot het vervolgprogramma

Maatwerk

Omdat we in kleine groepen werken van maximaal 6 personen is er ruimte voor maatwerk. Niet alleen tijdens casuïstiek en supervisie momenten, ook daar buiten.  Deelnemers kunnen voor de duur van de training buiten de lessen een beroep doen op de expertise van de trainer.

Als deelnemer breng je na elke les een nieuwe interventie in de praktijk. Je scherpt je instrument aan door in de volgende les te reflecteren.

BASIS MODULE (5 dagdelen)

 • 4 fases van seksualiteit
 • seksueel plezier als beschermende factor
 • (on)veilige hechting en opwinding
 • (seksueel)trauma en het brein
 • contextueel werken en ontschuldigen

VERVOLG MODULE (5 dagdelen)

 • loverboys en afhankelijkheidsrelaties
 • netwerk schatzoeken
 • testen als gespreksingang
 • genderdiversiteit en inclusie
 • adequaat handelen bij digitale grensoverschrijding

investering € 1.195,- (ex BTW*) per module.

(bij inschrijven tijdens basis module, 10% korting op de vervolg module)

*aftrekbaar bij de belastingdienst

positieve impact

effectieve overbrugging
trauma- en cultuursensitief handelen
bevorderen seksuele autonomie
signaleren van bedreigde seksuele ontwikkeling
optimale inzet professionele nabijheid

planning

data en tijden

per regio

plaats/maand
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
Utrecht
woensdagen
18:30 - 21:00
woensdagen
18:30 - 21:00
woensdagen
18:30 - 21:00
Utrecht
vrijdagen
14:00 - 17:00
vrijdagen
14:00 - 17:00
vrijdagen
14:00 - 17:00
Schuiven naar boven