pubers, preventie en positieve seksualiteit

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Hoe meer mensen ik begeleid in negatieve kanten van seksualiteit, seksuele grensoverschrijding en misbruik, hoe dieper ik doordrongen raak van het feit dat we het veel meer moeten hebben over de positieve kanten van seksualiteit. Onderzoek ondersteunt deze zienswijze. Adolescenten wegwijs maken in hun seksuele autonomie. En ja, dat gaat veel verder dan gender of geaardheid.

Nu zijn gesprekken met onze pupillen voornamelijk gericht op weerbaarheid: het voorkómen van SOA’s, het voorkómen van ongeplande zwangerschappen, het voorkómen van grensoverschrijding. Het is belangrijk dat deze voorlichtingen er zijn, maar de fijne kanten van seksualiteit blijven onderbelicht.

Hoe kun je je grenzen aangeven, als niet weet wat je wensen zijn?!

Met het verdwijnen van de voorlichters, verdwijnt vaak ook het gesprek over seksualiteit. Terwijl het wel iedere dag aan de orde is zowel on-line als off-line.  Dat is wat ik van leerlingen terug krijg. Docenten en begeleiders voelen vaak handelingsonzekerheid of tijdsgebrek in het gesprek over seksualiteit met pupillen. In een tijd waarin extremen een muisklik verwijderd zijn, is er nood aan een liefdevol tegengeluid.

Liever Vanuit Verbinding maakt een duurzaam klimaat mogelijk waarbij het gesprek over positieve seksualiteit een echte kans heeft.

Uit onderzoek weten we dat veel aspecten van seksualiteit vaak onderbelicht of zelfs onbesproken blijven, als de hulpverver er niet zelf over begint. De manier waarop dat gebeurd is bepalend voor hoe succesvol professionals zijn om de vraag werkelijk boven tafel te krijgen. Taboes worden pas doorbroken als er voldoende bedding is voor kwetsbaarheid.

De sleutel van bespreekbaarheid is een combinatie van deskundigheid, inlevingsvermogen en onbevangen moed. In de training krijgt de hulpverlener van binnen uit zicht op wat er voor nodig is het probleem te mogen benoemen. Daarnaast worden er concrete handvatten en technieken gegeven om het gesprek zo effectief mogelijk vorm te geven. Dezelfde onbevangenheid en moed die nodig is voor een positieve ontwikkeling van seksualiteit, is ook nodig op het moment dat er een probleem is.

Heb je interesse voor je team? laat het ons weten.

Datum:

in overleg

Tijd: 

een dagdeel

Plek:

Utrecht

Schuiven naar boven