Raadsel: hoe staat het met jouw blik op genderstereotypering?

#BEPERKTZICHT We hebben ze allemaal. Bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen en hoe ze zich horen te gedragen. De media én wij zelf houden ideeën over rolpatronen en taakverdelingen in stand. Hierdoor kunnen vrouwen en mannen geen echte vrije keuzes maken op het gebied van werk en zorg en daar willen we vanaf. […]

#nomoreboysandgirls de volledige docu

#nomoreboysandgirls de volledige docu Op basis waarvan kiezen kinderen hun speelgoed, dichten we hen eigenschappen toe of komen we tegemoet aan hun behoeften? Deze korte film zou je veronderstellingen daarover wel eens kunnen veranderen. Mooi experiment! Dit is een goede illustratie van hoe ons gedrag grotendeels gevormd wordt door de manier waarop we gesocialiseerd zijn. […]

Franse korte Film: Omgekeerde Gender rollen “Oppressed Majority”

Franse korte Film: Omgekeerde Gender rollen “Oppressed Majority” There’s a reason why this French film has gone viral, and that’s because it’s bloody brilliant. A perfect example of a very simple idea executed to perfection, director Eleonore Pourriat has taken us to Paris where we follow a man around his normal day. As he goes […]

Instemming en seks, hoe werkt dat eigenlijk?

Tijdens de #MeToo golf werd het duidelijk dat niet iedereen weet wanneer iemand nou toestemming of instemming geeft voor seksueel (getint) contact. In deze korte animatie wordt consent aan de hand van een kopje thee haarfijn uitgelegd! https://youtu.be/7K0RsGR7f9o

Schuiven naar boven