gender roles

#BEPERKTZICHT

We hebben ze allemaal. Bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen en hoe ze zich horen te gedragen. De media én wij zelf houden ideeën over rolpatronen en taakverdelingen in stand. Hierdoor kunnen vrouwen en mannen geen echte vrije keuzes maken op het gebied van werk en zorg en daar willen we vanaf. Hoe zit het eigenlijk met jouw vooroordelen?

Start het filmpje op deze pagina en leer binnen 1 minuut hoe het gesteld staat met jouw zicht.

Schuiven naar boven