Oplossingen voor gemeentes

"Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent soms oude ideeën laten gaan voor een duurzame oplossing."

Gemeentes kunnen bij me terecht voor maatwerk oplossingen rond casuïstiek die schemert tussen jeugdzorg en WMO. Ligt de vraag binnen de thema’s afhankelijkheidsproblematiek, loverboys, seksueel misbruik of seksueel geweld? Neem dan contact op. Ik denk graag mee, ook buiten de kaders.

Duurzame oplossingen durven omarmen vergt een moedige mindset met de menselijke maat als onderlegger. We zetten ons in voor de Global Goals 5 en 17; gendergelijkheid en partnerschap om doelstellingen te behalen.