Girl toys vs boy toys: The experiment - BBC Stories

Op basis waarvan kiezen kinderen hun speelgoed, dichten we hen eigenschappen toe of komen we tegemoet aan hun behoeften? Deze korte film zou je veronderstellingen daarover wel eens kunnen veranderen.

Mooi experiment! Dit is een goede illustratie van hoe ons gedrag grotendeels gevormd wordt door de manier waarop we gesocialiseerd zijn. Wat “onze omgeving” beschouwd als de norm, wordt ons aangeleerd. Overigens zonder onszelf hiervan bewust te zijn.
 
Meisjes die van hun ouders een pop krijgen en in roze jurkjes worden aangekleed, gaan op den duur geloven dat zij dit zelf mooi en leuk vinden, dat dit hun eigen keuze is. Naarmate kinderen ouder worden zijn deze gendernorm zo geïnternaliseerd dat ze geloven dat er daadwerkelijk “mannelijk” en “vrouwelijk” gedrag bestaat. Maar, zoals dit experiment illustreert, zijn gendernormen een sociaal construct.
Schuiven naar boven