Een gesprek over seksualiteit waar je blij van wordt

Tsjonge, jonge, wat is dat toch met die mannelijke seksualiteit die steeds maar weer nieuwe wegen vindt om grip te krijgen op de seksualiteit van een ander? Sinds een aantal maanden is er –terechte- ophef over het fenomeen #exposen. Een moderne vorm van een #MeToo misbuikrelatie. Exposegroepen zijn digitale accounts en lijsten, aangemaakt met het doel de seksualiteit van specifieke jonge meiden collectief te onderwerpen aan de seksuele dwarslaesie van de leden. Schaamte, onderdrukking en seksualisering van het geëxposede slachtoffers zijn hierbij onderdeel van het doel, omdat het tegelijk de misbruikrelatie in stand houdt, die uniek is in haar eenzijdigheid. Het slachtoffer hoeft niet eens aanwezig te zijn om de afhankelijkheidsrelatie wel in het dagelijks leven door te laten woekeren.

Door exposen eigen je je de seksualiteit van de ander toe.

Wat is dat toch met al die verwarring over hoe je vrouwelijke seksualiteit bejegend? Wie herinnert zich niet meer de nieuwjaarsnacht van 2015 in Keulen. Honderden vrouwen werden massaal omsingeld, belaagd, betast en beroofd door groepjes veelal jonge mannen. Honderden vrouwen deden aangifte van seksueel geweld, waaronder 21 aangiften van verkrachting. Exposen is digitale groepsverkrachting. Ik noem specifiek het woord verkrachting, omdat de daders dusdanig het leven binnen stoten van de slachtoffers, dat de enige weg die sommigen nog zien zelfdoding is.

Wie exposed is niet autonoom; je bent afhankelijk van de tot slaaf gemaakte seksualiteit van de ander.

Een paar jaar terug, ver voor het #expose tijdperk, toen we veel jonge slachtoffers binnen hadden uit een specifieke gemeente was de onmacht voelbaar. Het ging om een gedefinieerde groep jongens, steeds dezelfde, die stelselmatig meiden misbruikten. Deze meiden kwamen dan terecht bij Pretty Woman en kregen hulp van ons vrouwen. Want dat gunnen we de seksualiteit van vrouwen, dat zij zich kan spiegelen aan liefde en autonomie. De jongens werden aangesproken, aangepakt, vrijgelaten. Want wat gunnen we de seksualiteit van mannen? Liefde en autonomie? Wie leert deze jongens daar wat over? Aan welk rolmodel kunnen zij zich meten en spiegelen?

Wie gaat open met ze in gesprek hoe het oók kan?

Scholen geven vaak terug dat met het vertrekken van de voorlichter die een maal per jaar op uitnodiging langs komt, ook het genuanceerde gesprek over seksualiteit in de klas weg ebt. Terwijl seksualiteit in de breedst mogelijke zin, wel elke dag on-line en off-line een hoofdrol heeft in jonge levens. Bovendien praten niet alle docenten en begeleiders even makkelijk over seks. Er heerst veel handelingsonzekerheid en het vergt moed hier voor uit te komen. Om docenten en begeleiders te ondersteunen in het scheppen van een duurzaam klimaat waarbinnen de fijne kanten van seksualiteit een plek hebben is vanuit mijn praktijk #PSdeLiefde ontwikkeld. Het kent zeven ingrediënten die deel uit maken van Positieve Seksualiteit. Deze ingrediënten zijn de leidraad voor een terloopse, betekenisvolle dialoog met (pre)pubers en jongvolwassenen over de mooie kanten van seksualiteit.

Voorlichting op scholen gaat nu vooral over weerbaarheid: zwangerschappen voorkómen, SOA’s voorkómen, grensoverschrijding voorkómen. Die voorlichtingen zijn heel belangrijk en moeten blijven. Maar er mist een bedding waarin het gesprek over positieve ervaringen, en hoe je die kunt bevorderen, een plek heeft. Over het waarom van bevorderen schreef ik al eerder. Ik vermoed bovendien dat de methode geschikt is voor verschillende levensovertuigingen. Dat gaan we onderzoeken en uitproberen.

Seksualiteit, vrijen, seks, het is zo veel meer dan “de daad”.

Mannelijke seksualiteit is net als vrouwelijke seksualiteit kwetsbaar. Gezonde seksualiteit is meer dan “dat er niks ergs of mis is met je”. Zonder blijheid is seksualiteit namelijk geen gezonde seksualiteit. De seksuele levensloop van alle mensen zit vol met vragen, kansen en potentiële blijheid. Waarom niet die kansen in een vroeg stadium benutten? Het besef van de nood aan een dialoog over vreugde bevorderende seksualiteit groeit. Gelukkig!

#PS: Ben je een school of instelling en geïnteresseerd in dit programma? Laat het me weten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven