De Tao en Oorspronkelijke Seksualiteit

Veel mensen vragen mij wat ik precies bedoel met een reis naar de oorsprong van je seksualiteit*. Bij een reis heeft iedereen wel een beeld, maar de oorsprong van je seksualiteit, je seksuele bron, is soms een ongrijpbaar begrip. En hoe weet je dan, of je bij die bron bent aangekomen? Dat zal ik uitleggen aan de hand van een eeuwenoud, Taoïstisch begrip.

In de Tao bestaat het begrip Pu. Pu wordt vaak gebruikt als een metafoor voor het natuurlijke wezen der dingen. Als een oorspronkelijk en onbewerkt blok hout. Uit dit blok kan iedere vorm nog ontstaan. Er kan een lepel uit gesneden worden, om in de pot te roeren. Er kan papier van gemaakt worden, om op te schrijven. Of het hout kan verbrand worden, om de soep in de pot te verwarmen.

Zo kun je de oorsprong van je seksualiteit ook zien. Onbewerkt, ten dienste van het eigen wezen. In feite is het een plek, waar alles nog in verbinding staat met alles. Een plek waar contact bestaat met iedere denkbare en ondenkbare mogelijkheid. Een creatieve plek, een stille plek, een vindingrijke, onontgonnen en hoog-authentieke plek.

We kunnen er voor kiezen het hout niet te bewerken, en het gewoon te laten. Maar desondanks blijft het blok blijft niet het zelfde. Vocht kan het doen verrotten, wind kan het doen omwaaien, de tijd kan het doen verstenen. Voor de een één kunstwerk, voor de ander kreupelhout.

Zo is het ook met de oorsprong van onze seksualiteit. Al zou je je verre houden van haar mogelijkheden, dan nog krijgen de elementen in de loop der tijd grip op haar kwaliteit, op haar vorm en op de manier waarop zij binnen haar omgeving plek in neemt. Die omgeving bestaat uit je lichaam en je ziel.

Het is gemakkelijk te zwichten onder de verleiding het blok te pakken, en aan de slag te gaan. Je ziet voorbeelden in je wereld, en hoort verhalen over de mogelijkheden van wat je allemaal kunt doen met dat hout. Voor je het weet heb je het bewerkt, beschilderd, in contact met je omgeving.

Het zou goed kunnen dat je uitnodiging in dit leven tot nog toe is geweest je te verliezen in wat je met het blok zou moeten doen. Een functionele benadering waarin het behalen van het doel (gemiddeld zijn, bijzonder zijn, ongezien blijven, etc) de overhand heeft. En waar een doel behaald moet, speelt “moeten” altijd een prominente rol.

Mijn uitnodiging aan jou bestaat daarin, je eerst te richten op het blok en contact te maken met de oorspronkelijkheid die ons allen kenmerkt. Want in je seksuele oorsprong ligt de mogelijkheid je werkelijk te verbinden met jezelf. Een permissieve benadering waarin met zachte kracht innerlijke wegen worden verkend. De mooiste plek om verbinding te maken met de ander, is vanuit die verbinding met je oorsprong, je bron.

Een reis naar de oorsprong van je seksualiteit, betekent een denkomslag weg van toepassing, terwijl tegelijkertijd alles mogelijk wordt. Een reis naar Pu. De uitdaging zit hem aan de ene kant in het loslaten van de buitenkant. Van datgene dat je denkt dat je weet. Van datgene dat vertrouwd is. En aan de andere kant is alles dat nodig is het luisteren naar, spreken met en omarmen van de binnenkant. Want wat vertrouwd is, is niet altijd even voedend. Het goede nieuws is, hoe bewerkt, geschonden of gebruikt ook, de kwaliteit van Pu blijft altijd aanwezig. Die van je oorspronkelijke seksualiteit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Schuiven naar boven