Aandachtsfunctionaris seksualiteit

"De aansdachtsfunctionaris seksualiteit is voor de organisatie, wat thee is voor gekookt water: dosering, kwaliteit & timing maken het verschil."

Taken van de aandachtsfuntionaris:

  • agendeert het onderwerp seksualiteit binnen de verschillende teams en organisatie breed
  •  volgt een training
  • informeert en ondersteunt nieuwe medewerkers en collega’s
  • dient als aanspreekpunt 
  • komt structureel bijeen met andere aandachtsfunctionarissen
  • is op de hoogte van hulpmiddelen
  • heeft affiniteit met het onderwerp

De seksuele ontwikkeling van jongeren is een belangrijke ontwikkelingstaak, veel jongeren in de jeugdzorg kampen met seksuele gedragsproblemen. De aandachtsfunctionaris seksualiteit zorgt er voor dat het thema seksualiteit structureel en duurzaam onder de aandacht blijft binnen een organisatie

Voor veel (jeugd)zorgmedewerkers is seksualiteit niet een vanzelfsprekend onderwerp waar je het over hebt met de jongere. Het hebben van aandacht voor dit onderwerp en het daadwerkelijk begeleiden van jongeren op het gebied van hun seksuele ontwikkeling vraagt daarom om specifieke aandacht en ondersteuning voor (jeugd)zorgmedewerkers. Maar wat is er nodig om seksualiteit lekker bespreekbaar te maken? En hoe begeleid je precies een jongere in deze tocht?

Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen professionaliteit en kennisvergroting, maar de aandacht functionaris seksualiteit heeft dit als specialisme en houdt dit bij zijn/haar collega’s onder de aandacht. De aandacht functionaris is de gangmaker rondom het thema seksualiteit. Zij zijn het aanspreekpunt binnen hun team, maar zullen ook het aanspreekpunt binnen de organisatie zijn. 

Als individu of als team heb je een aantal mogelijkheden:

– Doe het specialisatietraject seksualiteit

– Sluit periodiek aan bij supervisie bijeenkomsten.

– Doe de instaptraining: maak seksualiteit lekker bespreekbaar.

Data en locatie:

In overleg voor de supervisie bijeenkomsten en de instap training. Klik hier.

Voor het specialisatie traject seksualiteit klik hier.